KS MAS Pardubický kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Pardubického kraje

Přihlásit se

Sdílení zkušeností z implementace strategií komunitně vedeného místního rozvoje v Pardubickém kraji

Rubriky:Aktuality

V termínu od 30.11. do 1.12.  2017 se uskutečnil workshop Sdílení zkušeností s implementací strategií SCLLD v Pardubickém kraji v penzionu a mlýně Jangelec, kpt. Poplera 180, 566 01 Vysoké Mýto. Workshop byl připraven za finanční podpory Celostátní sítě pro venkov.

Manažeři MAS Pardubického kraje, zde získali aktuální informace ohledně implementace Strategií CLLD, a to jak od zástupců CP SZIF, tak i zástupců z MMR a CRR. Poznatky se týkali nových postupů při vyhlašování a administraci výzev MAS v roce 2018 v PRV a IROP, nových Pravidel PRV pro opatření 19.2.1 a 19.3.1 a připravované evaluace Strategií CLLD.

Po skončení workshopu následovala Valná hromada Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Zde se přítomní zástupci MAS, za účasti představitelů Pardubického kraje, vzájemně informovali o realizovaných aktivitách letošního roku a plánovaných výzvách na rok 2018. Dále jednotlivé MAS prezentovali své projekty a žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje – „Malý Leader“, který umožnil podpořit projekty do občanské vybavenosti na území Pardubického kraje prostřednictvím výzev MAS. Většina zástupců MAS apelovala na radního PK Ing. Kroutila s požadavkem rozšířit aktivity „Malého Leaderu“ o způsobilý výdaj – pořízení vybavení. Někteří zástupci MAS vyjádřili zájem na rozšíření možností podpory NNO z POV (omezení podmínek vlastnictví nemovitosti a členství v MAS). Všichni zástupci MAS se ale rozhodně shodli na velkém přínosu a významu „Malého Leaderu“ v území.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.