KS MAS Pardubický kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Pardubického kraje

Přihlásit se

Pomoc pro turistickou a komunitní infrastrukturu v Gruzii

Rubriky:Aktuality
IMG_0381

Pardubický kraj a jeho partnerské organizace, které se účastní rozvojového projektu v Gruzii, představily na místě výstupy společné práce v letošním roce. Kromě zemědělského školství se týkaly především projektů v turistické infrastruktuře, marketingu, turistickém značení a dále zkušeností z práce místních akčních skupin.

Projekt s názvem „Výměna zkušeností v destinačním managementu, školství a místních akčních skupinách na základě dobré praxe Pardubického kraje“ podpořila Česká rozvojová agentura a spolufinancoval Pardubický kraj. Při setkání na českém velvyslanectví pan Jiří Preclík, který je nyní pověřený vedením mise, kladně hodnotil konkrétní náplň projektu ušitou přesně podle místních potřeb. „Budeme rádi, když na projekt navážeme i v příštím roce, ať už se stávajícími tématy, nebo dalšími. Zajímat se zde budeme také o možnosti pomoci v oblasti zdravotnictví,“ řekl radní Ladislav Valtr.

Pro okresní samosprávu v horském regionu Dušeti a pro státní správu regionu Mccheta –Mtianeti prezentovali zástupci z Pardubického kraje své zkušenosti z posledních let, které mohou být gruzínské straně užitečné v dalším rozvoji a při využívání různých evropských dotací.

„Třeba z pohledu místních akčních skupin je důležité v rozvojových programech dosáhnout partnerství soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Neobejde se to bez aktivního hybatele, který dokáže zapojit veřejnost i ostatní partnery. Výhodou je pak velká rozmanitost projektů od podpory začínajících podnikatelů, označování regionálních produktů po sociální sektor, pořádání kulturních akcí, podíl na komunitním životě, spolupráce v zemědělství nebo v turistickém ruchu. Díky MAS vznikly u nás například i regionální vlastivědy pro školy,“ uvedla Michaela Kovářová, která je koodinátorkou MAS v Pardubickém kraji. Ta zdůraznila také význam strategického plánování na více let dopředu. „Společně musíte rozmyslet hlavní problémy a možnosti řešení. Kromě priorit je potřeba mít v zásobě i další alternativní projekty, které se dají v případě možností hned využít,“ dodala Kovářová. Dotační titul pro MAS vypsal díky dobrým strategickým plánům třinácti MAS v kraji i samotný Pardubický kraj.

Destinační společnost Východní Čechy provedla v rámci tohoto rozvojového projektu rozsáhlý průzkum mezi českými turisty, kteří v letošním roce navštívili Gruzii, a mezi českými a slovenskými cestovními kancelářemi, které vozí turisty do Gruzie. Všichni oceňovali unikátnost krajiny a turistických cílů, bezpečnost, přátelskost i gastronomii. „Turisté si na druhé straně stěžovali na slabší dopravní infrastrukturu mimo hlavní město, nedostatek turistického značení a informací v angličtině v turistických službách obecně, na dostupnost služeb v horách a malou nabídku výletů. Na základě toho jsme doporučili gruzínské straně tři priority – budování základní a doplňkové turistické infrastruktury, tvorbu efektivní propagace a prezentace regionu, jeho produktů a značky a nakonec by to Gruzii ulehčil rozvoj efektivního řízení cestovního ruchu,“ informoval partnery Michal Mikulec z Destinační společnosti Východní Čechy.

Definoval také úspěšný turistický produkt, o kterém už sami návštěvníci budou šířit jeho dobré jméno a který bude trvale udržitelný. Jako příklady od nás uvedl právě vznikající produkt Po stopách koňských kopyt, který vzniká mimo jiné ve spolupráci s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem, Státním zámkem Slatiňany, agenturou CzechTourism a dalšími.

Velmi zajímavá byla pro gruzínskou stranu prezentace Vlastimila Škváry z Klubu českých turistů, který se už 30 let věnuje turistickému značení. Hovořil především o dobrovolných značkařích. „Musí být zaškoleni a nejprve pracují pod dohledem zkušených značkařů. Ti musí rekognoskovat terén, vytvářejí sítě cest, označují cílová místa. Značky obnovujeme každé tři roky. Jednotlivé úseky jsou 4-6 kilometrů dlouhé, v obtížném terénu by měly být kratší,“ doporučil Vlastimil Švára a přidal i řadu dalších podrobností. Právě pomoc se školením značkařů a údržbou turistického značení by mohla být dalším pokračováním tohoto rozvojového projektu.

Článek převzat z https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/98867/pomoc-pro-turistickou-a-komunitni-infrastrukturu-v-gruzii

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.