KS MAS Pardubický kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Pardubického kraje

Přihlásit se

Sdílení zkušeností MAS Pardubického a Olomouckého kraje s realizací komunitně vedeného místního rozvoje

Rubriky:Aktuality
IMG_4546

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a samozřejmě KS MAS Pardubického a Olomouckého kraje zorganizovala konferenci na téma „Sdílení zkušeností MAS Pardubického a Olomouckého kraje s realizací CLLD“. Konference se konala 11. – 12. dubna 2019 v nejjižnějším cípu Pardubického kraje – v Jevíčku. Toto místo bylo vybráno symbolicky, neboť historicky se Jevíčko hlásí k severozápadní Moravě, ale v současnosti spadá do působnosti Pardubického kraje. Samotné městečko Jevíčko je jakési centrum severní části „Malé Hané“, tzn. že kraj je to pohostinný a místní obyvatelé jsou velmi příjemní k návštěvníkům. Takže se tu všichni cítili jako doma, a to jak Východočeši, tak i Moraváci.

Program konference byl pečlivě volen tak, aby byl přínosný jak pro manažery, tak i pro předsedy MAS. Týkal se témat, která v současné době hodně pálí MAS. A to především právě řešené mid-term evaluace strategií CLLD a problematik programových rámců současného programového období. Dále bylo představeno i to co nás s největší pravděpodobností teprve čeká po roce 2020. Jako lektoři byli pozváni zástupci Ministerstva zemědělství (Ing. Lucie Chlupáčová), Ministerstva pro místní rozvoj ( RNDr. Richard Nikischer, Ph.D, RNDr. Pavla Kačabová), RO SZIF Olomouc (Ing. Lukáš Holubík) a ŘO IROP (Ing. Jana Landová, Ing. Antonie Pukišová).

Aktuální informace z Národní sítě MAS k realizaci strategií CLLD a k průběhu přípravy nového programovacího období po roce 2020 nám předali ředitel NS MAS Mgr. Petr Čáp a místopředsedkyně NS MAS  Jana Kuthanová. Typy a nápady, na realizaci projektů spolupráce MAS představila Předsedkyně KS MAS Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová. Po tomto tématu se rozhořela otevřená diskuse v čem jsou Pravidla PRV pro opatření 19.3.1 pro MAS problémová. Nakonec nás Bc. Tomáš Šulák (SMS) informoval o plánování chytrých vesnic a inovacích 2021+.

Pátečního dopoledního programu se navíc účastnil významný host – radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Mgr. Hana Štěpánová, která hlavně olomoucké MAS nadchla činnostmi Pardubického kraje, jež směřují do podpory venkova. Ať už se jednalo o Malý LEADER, Program obnovy venkova nebo o podporu vesnických prodejen a sociálních podniků.

A abychom neseděli pouze za stolem, tak součástí programu byli i exkurze. Ve čtvrtek se jednalo o  inspirativní projekty PRV zaměřené na podporu rozvoje a posilování konkurenceschopnosti venkovské ekonomiky – „Modernizace sklenářství“, „Vybavení provozovny na opravu elektrických zařízení“ a „Doplnění vybavení provozovny na opravu elektrických zařízení“. V pátek byly vybrány projekty zaměřené na rozvoj základních služeb a obnovu sídel ve venkovských oblastech – „Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko“, „Výstavní systém města Jevíčko“ a „Modernizace knihovny“.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.